Opstart Parkmanagement Dilbeek

Opstart Parkmanagement Dilbeek

Gisteren vond de informatiesessie plaats voor de opstart van bedrijventerreinmanagement te Dilbeek in het Gossethotel. De gemeente Dilbeek verkreeg subsidie van de provincie Vlaams-Brabant voor de opstart van een duurzaam beheer van de vele industriezones die Dilbeek telt. Maar liefst 40 bedrijven daagden op om te luisteren naar wat parkmanagement hen te bieden heeft.

De vzw Parkmanagement Dilbeek werd gesticht in maart 2017 door een aantal zaakvoerders van bedrijven in de zone. De keuze van de vzw om dit parkmanagement uit te voeren in de praktijk viel op Quares parkmanagement. Parkmanager Kirsten Dejaegere zal deze taak voor haar rekening nemen. Het eerste werkingsjaar zal zij zich voornamelijk focussen op het creëren van draagvlak bij de bedrijven die er gevestigd zijn en ervoor zorgen dat ze zich aansluiten bij de vzw.

De vzw biedt de bedrijven de mogelijkheid om in te stappen in groepsaankopen voor o.a. afval, energie en kantoorbenodigdheden. Op die manier plukken de bedrijven meteen de vruchten van hun lidmaatschap en kunnen ze ettelijke euro’s besparen. Duurzaam bedrijventerreinmanagement gaat verder dan alleen maar besparen.

Een eerste goede zaak die dit jaar zal gerealiseerd worden is nieuwe signalisatie. De gemeente Dilbeek vond het hoog tijd dat er iets gedaan werd aan de wirwar aan bordjes die je overal in de industriezones kan terugvinden en maakte hiervoor gelden vrij. Er moeten eenduidige wegwijzers komen waarbij de industriezones worden opgedeeld in kleuren. Dit zal het voor klanten en leveranciers makkelijker maken om hun weg te vinden. De bedrijven krijgen de mogelijkheid om een totem aan te kopen in de kleur van hun zone om het nog duidelijker te maken.

Er werd ook subsidie verkregen bij het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen voor een screening rond beveiliging en veiligheid van het bedrijventerrein en daaraan gekoppelde acties. Ook zal er een studie gedaan worden, getrokken door de gemeente Dilbeek samen met Asse, Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw naar de mogelijkheid tot vrachtwagenparking om en rond de Brusselse ring.

Het parkmanagement heeft het eerste werkingsjaar dus zeker de handen vol: draagvlakcreatie, behoeftepeiling, signalisatie en de beveiliging van de industriezones.

Contactgegevens: 

Kirsten Dejaegere, parkmanager Quares
kirsten.dejaegere@quares.be

Bedrijventerreinmanagement 2016: ondersteuning bij opstart of uitbouw parkmanagement

Bedrijventerreinmanagement 2016: ondersteuning bij opstart of uitbouw parkmanagement

In het voorjaar van 2016 lanceerde het Agentschap Innoveren & Ondernemen een projectoproep bedrijventerreinmanagement. Bedrijventerreinverenigingen, opstartende bedrijventerreinverenigingen en bepaalde ontwikkelaars/beheerders van een bedrijventerrein konden tot eind juli een aanvraag indienen gericht op financiële ondersteuning voor het aanstellen van een parkmanager of het verder professionaliseren van hun bestaande parkmanagement. Het Agentschap ontving 38 projectvoorstellen.

Verspreid over Vlaanderen krijgen 14 bestaande bedrijventerreinverenigingen en 8 bedrijventerreinverenigingen-in-oprichting financiële steun van Vlaanderen. Prioriteit werd gegeven aan voorstellen met een problematiekgedreven motivatie en acties die naast kostenbesparing ook inzetten op samenwerking op vlak van energie en logistiek, beveiliging en verkeersveiligheid, duurzaam woon-werkverkeer, eco-efficiëntie of beeldkwaliteit. De subsidie moet het mogelijk maken de werkingskosten te financieren voor 3 jaar.

Contactgegevens: 

Lut Slabbinck, Agentschap Innoveren & Ondernemen
lut.slabbinck@vlaio.be
02 553 37 49

Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijventerreinvereniging

Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijventerreinvereniging

De financiële zelfredzaamheid van een bedrijventerreinvereniging hangt in hoofdzaak af van haar ambitieniveau, activiteiten, dagelijkse werking en structuur. De handleiding 'Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging' geeft een overzicht van mogelijke uitgaven- en inkomstenstromen in relatie tot deze parameters. De handleiding bevat ook activiteitenfiches van een aantal kostenbesparende, opbrengstgenererende en service en kwaliteit verhogende activiteiten.

 

 

Contactgegevens: 

Peter Carpentier, POM Antwerpen
peter.carpentier@pomantwerpen.be   
03 240 68 35