Bedrijventerreinmanagement 2016: ondersteuning bij opstart of uitbouw parkmanagement

In het voorjaar van 2016 lanceerde het Agentschap Innoveren & Ondernemen een projectoproep bedrijventerreinmanagement. Bedrijventerreinverenigingen, opstartende bedrijventerreinverenigingen en bepaalde ontwikkelaars/beheerders van een bedrijventerrein konden tot eind juli een aanvraag indienen gericht op financiële ondersteuning voor het aanstellen van een parkmanager of het verder professionaliseren van hun bestaande parkmanagement. Het Agentschap ontving 38 projectvoorstellen.

Verspreid over Vlaanderen krijgen 14 bestaande bedrijventerreinverenigingen en 8 bedrijventerreinverenigingen-in-oprichting financiële steun van Vlaanderen. Prioriteit werd gegeven aan voorstellen met een problematiekgedreven motivatie en acties die naast kostenbesparing ook inzetten op samenwerking op vlak van energie en logistiek, beveiliging en verkeersveiligheid, duurzaam woon-werkverkeer, eco-efficiëntie of beeldkwaliteit. De subsidie moet het mogelijk maken de werkingskosten te financieren voor 3 jaar.

Contactgegevens: 

Lut Slabbinck, Agentschap Innoveren & Ondernemen
lut.slabbinck@vlaio.be
02 553 37 49