Bedrijventerreinmanagement (BTM) is de samenwerking tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en andere actoren (ontwikkelaar van het bedrijventerrein, lokale overheden, beheerder) om te komen tot een goed functioneren van het bedrijventerrein en duurzame bedrijfsprocessen.

Waterscans bij ondernemingen op een bedrijventerrein


De klimaatverandering zorgt ervoor dat naast energie ook water een steeds kostbaarder goed wordt voor ondernemingen. Er is spanning tussen de watervraag van ondernemingen en de veerkracht van het watersysteem. Dat leidt tot problemen zoals waterschaarste, wateroverlast en vermindering van de waterkwaliteit. Het opvolgen van het waterverbruik...

Consulteer onze databank

Nieuws

19 jan 2023
Op bedrijventerrein Plassendale komt een nieuw laadplein met groene energie uit het zonnepark van Biostoom. Bedrijven op het terrein kunnen op die manier overstappen op elektrisch rijden, zonder zelf...
21 dec 2022
In het kader van het Smart Energy Link-project wordt op Thor Park een slim koude- en warmtenet ontwikkeld. Na een haalbaarheidsstudie van POM Limburg koppelt het project nu ook bestaande gebouwen op...