Project
Project
SO WHAT - acroniem voor Supporting new Opportunities for Waste Heat And...
Project
Project
Met het project 'gedeelde energie is dubbele energie' stimuleert...
Project
Project
Met Sharing Logistics past VIL het principe van deeleconomie via een...
Project
Project
Binnen hernieuwbare energiegemeenschappen kunnen omliggende bedrijven...
Project
Project
In september 2020 werd het startschot gegeven van een nieuw ambitieus...
Nieuws
Nieuws
In het kader van het nieuwe duurzaamheidsproject Upcycle Your Waste...
Project
Project
R-ACES staat voor “fRamework for Actual Cooperation on Energy on Sites and...
Project
Project
Het project CIRCULER is opgestart vanuit de visie van Interleuven en haar...