Vzw OJM ruimt samen zwerfvuil op het industrieterrein Jagersborg

Vzw OJM ruimt samen zwerfvuil op het industrieterrein Jagersborg

Op donderdag 13 september 2018 werd voor het eerst de opruimactie ‘zwerfvuil’ georganiseerd op het bedrijventerrein Jagersborg Maaseik. De vzw OJM en Quares namen samen het initiatief om met een aantal firma’s de omgeving op te kuisen en dit met de hulp van Mooimakers. Deze eerste editie van ‘Zwerfvuilactie’ werd uitgevoerd onder een stralende zon en er namen een 50-tal mensen deel aan de actie.

Zwerfvuilacties West-Vlaanderen

Zwerfvuilacties West-Vlaanderen

Op zaterdag 17 maart 2018 staken diverse West-Vlaamse bedrijventerreinverenigingen, in samenwerking met hun gemeente of stad, de handen uit de mouwen om het zwerfvuil op hun terrein op te ruimen. Vele enthousiaste werknemers trotseerden de vrieskou en trokken gewapend met afvalzakken en -tangen, fluojasjes en vooral veel welgezindheid hun terrein op. Opnieuw werd een (te) grote hoeveelheid afval verzameld.

Een mooie initiatief dat de bedrijven op het terrein terug iets dichter bij elkaar brengt en een steentje bijdraagt tot een betere leefomgeving.

Met dank aan o.a. Veurne@work en LAR.

Ondersteuning van integrale veiligheidsscreenings, voorbereidende trajecten voor vrachtwagenparkings en uitvoeringsprojecten met technologische investeringen

Ondersteuning van integrale veiligheidsscreenings, voorbereidende trajecten voor vrachtwagenparkings en uitvoeringsprojecten met technologische investeringen

In het voorjaar van 2017 lanceerde het Agentschap Innoveren & Ondernemen een projectoproep beveiliging bedrijventerreinen. Tot 31 mei konden zowel bedrijventerreinverenigingen, beheerders van bedrijventerreinen als lokale besturen projectvoorstellen indienen. De oproep was opgesplitst in 3 luiken: integrale veiligheidsscreenings, voorbereidende trajecten voor vrachtwagenparkings en uitvoeringsprojecten met technologische investeringen. Voor de oproep was een budget van 1.200.000 euro vastgelegd voor subsidiëring van externe prestaties allerhande. Het Agentschap ontving 53 projectvoorstellen. Bij de beoordeling werd vooral rekening gehouden met de hoogdringendheid van de problematiek, de integrale benadering en de gedragenheid,  efficiëntie en duurzaamheid van het projectvoorstel. Er werden 32 projecten geselecteerd.

Contactgegevens: 

Piet Coessens, Agentschap Innoveren & Ondernemen
piet.coessens@vlaio.be
09 267 40 34

Grote Schoonmaak op bedrijventerrein Mechelen-Zuid is succes

Grote Schoonmaak op bedrijventerrein Mechelen-Zuid is succes

Op 14 september 2017 vond een opruimdag van zwerfvuil plaats op het bedrijventerrein Mechelen-Zuid. Ondanks het druilerige weer kwamen meer dan 80 vrijwilligers uit 10 verschillende bedrijven de handen uit de mouwen steken. De actie werd georganiseerd en gecoördineerd door vzw Bedrijven Mechelen-Zuid (BMZ), Mooimakers en een drietal bedrijven. De stad Mechelen bood de nodige logistieke ondersteuning. Na afloop mochten de deelnemers de materialen (grijpers e.d.) meenemen, in de hoop dat de opruimactie uitgebreid zou worden naar de straten en buurten waar zij wonen. De bedrijventerreinvereniging wil de actie in 2018 overdoen. Een gezamenlijke opruimdag zorgt niet alleen voor een proper terrein, maar bevordert ook de samenhorigheid tussen de bedrijven. 

Contactgegevens: 

Benjamin De Bruyn, parkmanager vzw Bedrijven Mechelen-Zuid
info@bm-z.be
 

Kempense bedrijven binden strijd aan tegen zwerfvuil

Kempense bedrijven binden strijd aan tegen zwerfvuil

Zwerfvuil is een doorn in het oog van de meeste mensen. Het tast de uitstraling van een omgeving aan, ook op een bedrijventerrein. In april 2016 gaven de Kempense ondernemers daarom een krachtig signaal tegen zwerfvuil. 109 bedrijven gevestigd op 36 verschillende bedrijvenzones engageerden zich dankzij 260 medewerkers die gedurende een uur het zwerfvuil op hun bedrijventerrein opruimden. Een voorzichtig succes voor een eerste editie.

Ook in 2017 wordt er gerekend op het engagement van de Kempense ondernemers om deel te nemen aan de grootschalige zwerfvuilactie. De initiatiefnemers Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK), IOK Afvalbeheer, Voka - Kamer van Koophandel Kempen en de Kempense gemeenten slaan op 27 april opnieuw de handen in elkaar en organiseren voor de tweede keer een grootschalige opruimactie op alle Kempense bedrijventerreinen.

Contactgegevens: 

Griet Goor, Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)
griet.goor@iok.be
014 56 32 87

Realisaties EHBTM: koepelproject voor BTM in West-Vlaanderen

Realisaties EHBTM: koepelproject voor BTM in West-Vlaanderen

In 2010 lanceerde het Agentschap Innoveren & Ondernemen een oproep voor projecten rond bedrijventerreinmanagement (BTM). Er werden 29 projecten goedgekeurd, waarvan negen in de provincie West-Vlaanderen. Het project EHBTM (Eerste Hulp bij BedrijvenTerreinManagement) speelde hierbij, als koepelproject voor de provincie, een coördinerende en ondersteunende rol voor alle West-Vlaamse projecten. Het project werd uitgevoerd door de afdeling Duurzame Economie van de POM West-Vlaanderen in overleg met de intercommunales Leiedal en WVI, de West-Vlaamse bedrijventerreinverenigingen en de betrokken gemeenten.

De projectbrochure schetst een summier beeld van vernieuwende initiatieven en realisaties binnen het project en besteedt aandacht aan knelpunten en succesfactoren voor bedrijventerreinmanagement.

 

Contactgegevens: 

Brecht Vanhecke, POM West-Vlaanderen
brecht.vanhecke@pomwvl.be
059 36 99 31