Ondersteuning van integrale veiligheidsscreenings, voorbereidende trajecten voor vrachtwagenparkings en uitvoeringsprojecten met technologische investeringen

Ondersteuning van integrale veiligheidsscreenings, voorbereidende trajecten voor vrachtwagenparkings en uitvoeringsprojecten met technologische investeringen

In het voorjaar van 2017 lanceerde het Agentschap Innoveren & Ondernemen een projectoproep beveiliging bedrijventerreinen. Tot 31 mei konden zowel bedrijventerreinverenigingen, beheerders van bedrijventerreinen als lokale besturen projectvoorstellen indienen. De oproep was opgesplitst in 3 luiken: integrale veiligheidsscreenings, voorbereidende trajecten voor vrachtwagenparkings en uitvoeringsprojecten met technologische investeringen. Voor de oproep was een budget van 1.200.000 euro vastgelegd voor subsidiëring van externe prestaties allerhande. Het Agentschap ontving 53 projectvoorstellen. Bij de beoordeling werd vooral rekening gehouden met de hoogdringendheid van de problematiek, de integrale benadering en de gedragenheid,  efficiëntie en duurzaamheid van het projectvoorstel. Er werden 32 projecten geselecteerd.

Contactgegevens: 

Piet Coessens, Agentschap Innoveren & Ondernemen
piet.coessens@vlaio.be
09 267 40 34

Sleutelsysteem in bedrijvenpark Malle

Sleutelsysteem in bedrijvenpark Malle

Voor de brandweer is het belangrijk om in geval van brand(alarm) snel en veilig op de juiste plaats terecht te komen. In sommige gevallen kan de brandweer zich geen snelle toegang tot het terrein of gebouw verschaffen zonder poorten, hekwerk of deuren te forceren. Hierdoor is er vaak meer brandschade en zijn er bijkomende herstellingskosten voor het bedrijf. Daarom werkte vzw Bedrijvenpark Malle in samenwerking met de gemeente en de brandweer een veilig en werkbaar sleutelsysteem uit.

Concreet komt het erop neer dat bedrijven een sleutelkoker kunnen aankopen. Deze sleutelkoker wordt gemonteerd aan een toegangspoort of de centrale ingang van het bedrijf en kan geleverd worden in een inbouwsysteem (twee keuzes) of opbouwsysteem. In geval van brand(alarm) komt de brandweer ter plaatse en opent de koker met een gecertificeerde master key, die wordt bewaard in een sleutelkluis in de commandowagen. De brandweer kan hierdoor snel en zonder enige braak op het terrein.

Het is een veilig systeem dat reeds toegepast wordt op verschillende bedrijventerreinen. De sleutelkokers worden stevig verankerd en beschikken over een veiligheidscilinder van de hoogste kwaliteit. Dieven kunnen er met andere woorden niet zomaar bij. De sleutelkluizen bij de brandweer kunnen enkel geopend worden door bevoegde personen waarbij er steeds kan nagegaan wordenwanneer en door wie precies de kluis werd geopend.

De sleutelkoker kan door het bedrijf zelf geplaatst worden. Indien dit niet mogelijk is, kan de bedrijventerreinvereniging doorverwijzen naar gespecialiseerde firma's. Een sleutelkoker kost eenmalig 250 euro per stuk (excl. BTW), vermeerderd met een eventuele plaatsingskost. Tip: meld de installatie van de koker ook aan uw verzekeringsagent. In sommige gevallen zal de premie verlagen met een jaarlijkse besparing tot gevolg!

 

Contactgegevens: 

Fons Van den Bergh, vzw Bedrijvenpark Malle
manager@bedrijvenparkmalle.be