Benchmarking Vlaamse bedrijventerreinverenigingen

Het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement zet sterk in op kennisdeling. Door goede praktijken te verzamelen en te communiceren kunnen de verschillende BTM-stakeholders leren van elkaar en inspiratie halen uit wat op andere bedrijventerreinen gebeurt.

Met een Vlaamsbrede benchmarking polsten we naar de werking, financiering en acties van de bedrijventerreinverenigingen, onze primaire doelgroep. De bevraging liep van 24 april tot 26 juni 2023 en werd digitaal verstuurd naar 76 bedrijventerreinverenigingen. We ontvingen 33 invullijsten.

Om de voornaamste tendensen inzichtelijk te maken, hebben we de antwoorden gebundeld en anoniem verwerkt in een eindrapport, dat u onderaan dit artikel vindt. Dit eindrapport kan een aanzet zijn om uw bedrijventerreinvereniging verder te optimaliseren. Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met de BTM-contactpersoon van uw provincie.

Veel leesplezier!