13 juni - Duurzaam waterbeheer op bedrijventerreinen

13 juni - Duurzaam waterbeheer op bedrijventerreinen

water

Droogte en wateroverlast voorkomen zijn twee van de belangrijkste uitdagingen voor de volgende decennia. Wie de handen in elkaar slaat rond duurzaam watergebruik, boekt een grotere waterwinst en creëert een grotere impact. Benieuwd hoe onze West-Vlaamse bedrijventerreinen dit aanpakken? Kom dan naar de showcase ‘Water’ en ervaar de voordelen van waterwinst op bedrijventerreinen.

Duurzaam waterbeheer is een van de basispijlers van onze werking Bedrijventerreinen van de Toekomst. Met deze inspiratiesessie reiken we concrete tools en inspirerende casestudies aan over circulair watergebruik. 

Programma

13.30 u.: Onthaal
13.15 u.: Verwelkoming | Lieven Tack, algemeen directeur POM West-Vlaanderen
13.30 u.: Tool en best practices

 • Waterneutraliteit op bedrijventerreinen
  Dirk Halet, VITO – VLAKWA
 • Energiecaptatie uit drinkwaterleiding (case De Voerman)
  Siel Gybels, Leiedal
 • BETONwater voor irrigatie
  Nourit Vandenbussche & Ine Soenen, Provincie West-Vlaanderen

14.30 u.: Koffiepauze
15.00 u.: Toelichting WaterProof | Wim Schiettecatte, onderzoeker VITO
15.30 u.: Bezoek aan de Waterproof belevingscontainer met aansluitend netwerkmoment
18.00 u.: Einde

Praktisch

Datum: donderdag 13 juni, 13u-18u
Locatie: Bluebridge | Wetenschapspark 1, 8400 Oostende
Inschrijven: gratis, maar verplicht voor 7 juni

Schrijf je snel in voor dé inspiratienamiddag rond water op donderdag 13 juni in Bluebridge en ontdek de meerwaarde van duurzaam waterbeheer voor jouw bedrijf of netwerk.

Schrijf in via deze link.

Contactgegevens: 

Florian Kurti, Projectmanager Bedrijventerreinen van de Toekomst
florian.kurti@pomwvl.be
0477 75 41 81

Dubbele waterwinst in Tielt

Dubbele waterwinst in Tielt

Tielt Noord

Binnen het project WaterProof Vlaanderen zet men volop in op het potentieel van regenwater. Samen met de lokale bedrijven, landbouwers en overheden worden bedrijventerreinen minder afhankelijk van kostbaar leidingwater en schaars grondwater. Zo zet men op het bedrijventerrein Tielt Noord een demonstratiecase op van een gedeeld regenwatersysteem.

Concreet wordt in Tielt Noord op twee manieren waterwinst geboekt:

 1. Op een stuk van het bedrijventerrein Tielt Noord wordt al het regenwater dat op de weg valt, gezamenlijk opgevangen. Aangezien er bovengronds weinig ruimte is voor infiltratie, wordt regenwater onder het wegdek geïnfiltreerd met slimme innovaties van Aquafin NV. Zo wordt het grondwater aangevuld.
   
 2. Het regenwater dat valt op de daken van de bedrijven en de parkings wordt opgevangen in een leiding. Op die manier boekt men dubbele waterwinst: ze beperken het risico op overstroming én geven het water een tweede leven, bijvoorbeeld als proceswater bij textielfabrikant Belysse. Het is een groot voordeel voor de bedrijven om een betrouwbare en duurzame waterbron te hebben.

Johan Ceulemans, projectleider water bij VITO, stelt het doel scherp: 'Onze ambitie is om van Tielt Noord een inspiratieplek te maken van waterwinsten zodat ook andere bedrijventerreinen weten welke acties ze kunnen nemen en finaal ook waterproof worden.'
Het project Vlaanderen WaterProof wordt uitgevoerd door VITO in opdracht van de Vlaamse Overheid als onderdeel van de Blue Deal. In Tielt gebeurt dat samen met partners Aquafin NV, De Watergroep, POM West-Vlaanderen, WVI en Vlakwa.

Ontdek meer over de demonstratiecase in Tielt Noord in de reportage voor Kanaal Z - Sustainable Future.

Contactgegevens: 

Jurgen Bonte, Head of Unit Bedrijventerreinen van de Toekomst
jurgen.bonte@pomwvl.be
0474 01 51 66

Praktijkvoorbeeld biodivers bedrijventerrein in Waregem

Praktijkvoorbeeld biodivers bedrijventerrein in Waregem

Intercommunale Leiedal maakt werk van biodiversiteit bij de reconversie van een voormalige bedrijfssite naar een KMO- en bedrijvenzone. Onder andere wadi's, groenzones en een ecologische buffer zorgen voor een aangename werkplek met respect voor de omgeving. Bekijk het inspirerende voorbeeld.

Contactgegevens: 

Intercommunale Leiedal
info@leiedal.be