07 apr 2022
De Bosgroepen zijn op zoek naar samenwerkingen met organisaties die willen investeren in meer bos in Vlaanderen. Hiervoor hebben ze een systeem van bedrijfssponsoring ontwikkeld, waarbij de...
07 apr 2022
Groenblauwe Parels is een nieuwe projectsubsidie voor ontharding en groenblauwe inrichting, ook voor bedrijven. Als antwoord op de klimaatverandering pakt de Vlaamse regering de problematiek van...
07 apr 2022
De Blue deal waterbesparende investeringen is een maatregel voor investeringen in waterbesparing, droogtebestrijding en het herstel van het grondwaterpeil. Het gaat om investeringen in technologieën...
05 apr 2022
Medewerkers van Campus Ardoyen kunnen sinds enige tijd gebruik maken van een eigen deelfietsensysteem op de campus. De fietsen zijn te leen bij het parkeergebouw en te gebruiken op en buiten de...
17 mrt 2022
De Vlaamse Milieumaatschappij is opnieuw op zoek naar projecten binnen het subsidieprogramma proeftuinen droogte. Samenwerkingsverbanden van minstens 3 partijen die samen een project uitvoeren dat...
16 mrt 2022
Een rist droge zomers heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. We botsen op de grenzen van het water dat beschikbaar is en steken maar beter een tandje bij voor een degelijk onderbouwd, robuust...
16 mrt 2022
Het Vlaams instituut voor de Logistiek (VIL) werd door de Vlaamse Overheid formeel aangeduid als aanspreekpunt en innovatieplatform voor de logistieke sector. Heeft u een vernieuwend logistiek...
10 mrt 2022
De natuur op Campus Diepenbeek krijgt een stevige opwaardering. Zo worden de verschillende deelcampussen met elkaar verbonden via wandelpaden en wordt de rest van de natuur – waaronder de vijver –...