ESF-project Lerende Parken (BT POPIN)

‘Lerende Parken’ zet in op het intensiveren van het levenslang leren bij werknemers van KMO’s verenigd op een bedrijventerrein. Via een uitgebalanceerd opleidingsaanbod op maat van het bedrijvenpark wordt tegemoetgekomen aan de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Een inzetbaarheidsmatrix van het bedrijvenpark is hierbij zeer nuttig. Enerzijds dient dit als basis om interne en externe mobiliteit van werknemers te bevorderen. Anderzijds kan personeel gemotiveerd aan het werk gehouden worden. BT POPIN neemt deel. Meer info via de website van POM West-Vlaanderen. http://www.pomwvl.be/lerende-parken