Nieuws

×

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
[Auteur: Peter Carpentier]
Er wordt meer en meer bewijs verzameld dat de natuur positieve effecten heeft op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het gezonde effect gaat verder dan de zuivere lucht of een mooie omgeving...
[Auteur: Heleen Veys]
Op 20 juni werd binnen het EFRO-programma Vlaanderen 2014-2020 in Prioriteit 3 – ‘Bevorderen van een overgang naar een koolstofarme economie’ een nieuwe oproep gelanceerd. De focus van deze oproep...
[Auteur: Heleen Veys]
Vlaanderen Circulair en OVAM lanceren een nieuwe projectoproep om innovatieve en waardevolle circulaire economieprojecten te ondersteunen. De ronde 2019 is de derde uitgave, met een projectfonds van...
[Auteur: Inan Asliyuce]
De Vlaamse afvalmaatschappij (OVAM) heeft de samenwerking op het vlak van afvalinzameling en -verwerking binnen een bedrijventerrein of een cluster van bedrijven laten onderzoeken. Kostenefficiënter...
[Auteur: GuidoDeRoo]
POM West-Vlaanderen organiseert van 11 tot 21 juni 2019 opnieuw een ophaalronde voor Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Onder KGA verstaan we lege verfpotten, olieresten, chemicaliën, oude TL-lampen,...
[Auteur: Peter Carpentier]
Op 30 april 2019 organiseerde POM Antwerpen een netwerkbijeenkomst in Salons van Edel (Wilrijk) waarop een veertigtal vertegenwoordigers van bedrijventerreinverenigingen en lokale besturen aanwezig...
Corda Campus Hasselt
[Auteur: Inan Asliyuce]
Voor de aanleg van groendaken en groengevels kunnen lokale overheden, bedrijventerrein-verenigingen en bedrijven een projectsubsidie aanvragen. Enkel projecten die leiden tot een netto toename van...
[Auteur: Inan Asliyuce]
Met de tweede projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’ wil het Departement Omgeving initiatieven en inspanningen rond ontharding verder stimuleren en ondersteunen. Overheden,...