Nieuws

[Auteur: Inan Asliyuce]
Vlaams minister Hilde Crevits gelooft sterk dat samenwerking tussen bedrijven op bedrijventerreinen financiële, economische, ecologische en maatschappelijke voordelen biedt. Daarom besloot ze om de...
[Auteur: Inan Asliyuce]
In januari waren de SPOC's van het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement op initiatief van de SERV op bezoek bij Bedrijveninvensteringszone (BIZ) Bedrijventerreinen Breda-Oost oftewel 3B-O ...
[Auteur: Heleen Veys]
In het project Hydrolog onderzoekt VIL de mogelijkheden van het gebruik van waterstof voor interne transportmiddelen. Door de uitwerking van een business model waarbij verschillende bedrijven...
[Auteur: Heleen Veys]
Op woensdag 13 november 2019 organiseerde de POM Oost-Vlaanderen de netwerkdag 'Energietransitie op bedrijventerreinen' in opdracht van het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement. Hier kan u kort...
[Auteur: Heleen Veys]
Veneco hecht veel belang aan duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit op haar bedrijventerreinen. Ze ontwikkelen op een duurzame manier en willen de terreinen nadien op een gelijkaardige manier beheren...
[Auteur: Peter Carpentier]
Het laden en lossen van vracht op bedrijfssites is een tijdsintensief proces. Zowat elk bedrijf hanteert zijn eigen toegangssysteem en chauffeurs moeten zich meestal fysiek aanmelden. Dit leidt tot...
[Auteur: GuidoDeRoo]
Bedrijventerrein Popin in Poperinge heeft sinds kort een zesde cameracluster in gebruik genomen. Daarmee staan alle toegangswegen van en naar de bedrijvenzone Sappenleen nu onder actieve...
[Auteur: Heleen Veys]
Brownfields kennen een vaak gecombineerde problematiek van leegstand, verwaarlozing, bodemvervuiling of andere knelpunten die de invulling van de site belemmeren. Met het instrument ‘...