Masterplan bewegwijzering ENA

De signalisatie naar en op de bedrijventerreinen langsheen het Albertkanaal en de E313 werd door de Kempense bedrijven als een belangrijk knelpunt ervaren. Zo hadden de bedrijventerreinen verwarrende namen, veranderden de terreinen van naam op een gemeentegrens en was er nagenoeg nergens sprake van signalisatie op de terreinen zelf, wat aanleiding gaf tot heel wat overbodig zoekverkeer.

Onder impuls van de diverse betrokken gemeentebesturen maakte de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) een masterplan bewegwijzering op, met steun van de Vlaamse Regering en in samenwerking met AWV Antwerpen en Voka - Kamer van Koophandel Kempen Zuid en Voka - Kamer van Koophandel Kempen West. Dit masterplan heeft betrekking op de gemeenten Grobbendonk, Herenthout, Herentals, Olen, Geel, Westerlo, Laakdal en Meerhout.

De oplossing en het gekozen concept gaan uit van een clustering van bedrijventerreinen volgens de gewenste ontsluiting naar de bestaande op- en afritten van de E313. De focus van het masterplan ligt dus in eerste instantie op de bewegwijzering op afstand (externe bewegwijzering). Dit is de signalisatie naar een bedrijventerrein of een cluster van terreinen vanaf het hogere wegennet tot aan de ingang van het betreffende terrein. Om het verband tussen de bestaande op- en afritten van de E313 en de bedrijventerreinen te benadrukken, werd het afritnummer van de E313 opgenomen in de naamgeving van de terreinen. 

Om de bestaande onduidelijkheid van de bewegwijzering op te lossen werd gekozen voor een overkoepelende benaming, zijnde ‘ENA’. De benaming ENA heeft volgende voordelen:

  1. eenvoudige leesbaarheid en neutrale naamgeving
  2. mogelijkheid om gemeentegrensoverschrijdend te werken
  3. eenvoudige uitbreiding mogelijk naar de andere gemeenten binnen het ENA-gebied (Antwerpen en Limburg)

Ten slotte vertaalt het masterplan ENA de externe bewegwijzering door naar de interne bewegwijzering, dit is de signalisatie op de bedrijventerreinen zelf. Er werd geopteerd om gebruik te maken van een verdere numerieke subzonering.

Contactgegevens: 

Griet Goor, Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)
griet.goor@iok.be
014 56 32 87