Gedeeld transport op een bedrijventerrein: benchmark-oefening

Bedrijventerreinvereniging Waregem-Zuid vzw zet in op een benchmark-oefening tussen haar leden-bedrijven. Bedoeling is na te gaan waar optimalisatiewinsten (economisch en ecologisch) te boeken zijn voor producten en diensten zoals bijvoorbeeld afval en transport. Voor transport vulden alle leden-bedrijven een bevraging in, waarna via een bijeenkomst bekeken wordt wat de mogelijkheden tot samenwerking tussen geïnteresseerde bedrijven concreet kunnen zijn.