×

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Collectieve afvalinzameling

Op elk bedrijventerrein komen afvalstoffen vrij. Voor de inzameling en afvoer van deze afvalstromen, heeft bijna elk bedrijf haar eigen afvalinzamelaar. Door deze versnippering loont het vaak niet de moeite om kleine afvalstromen gescheiden aan te leveren. Verder zorgen de verschillende afvalinzamelaars voor veel transportbewegingen. Door introductie van collectieve afvalinzameling en het daarmee gebundeld aanbieden van de afvalstromen aan één inzamelaar, is het mogelijk voor bedrijven kostenreductie te creëren en het milieu minder te belasten.