Wat is een eco-efficiënt bedrijventerrein?

Een eco-efficiënt bedrijventerrein is een terrein waar via samenwerking tussen bedrijven onderling en met overheden veranderingen in bedrijfsprocessen en in de inrichting van het terrein gerealiseerd worden. Deze zijn gericht op het verbeteren van het (bedrijfs)economisch resultaat, de vermindering van de milieubelasting en het efficiënter gebruik van energie, water, materiaal en de ruimte.

Eco-efficiënte bedrijfsprocessen kunnen onder meer gerealiseerd worden via:

  • uitwisseling van energie, materiaal (grondstoffen/afval) en water
  • gezamenlijk gebruik van nutsvoorzieningen en bedrijfsfuncties
  • combinatie van vervoer van goederen en/of personen
  • gemeenschappelijke inzameling en afvoer van afvalstoffen
  • ...

Een eco-efficiënte terreininrichting kan voortvloeien uit:

  • intensiever gebruik van de ruimte
  • nutsvoorzieningen met een hoog rendement
  • multimodaal transport en/of hoogwaardig openbaar vervoer
  • gemeenschappelijke bedrijfsgerichte voorzieningen en diensten
  • ...

Een eco-efficiënt bedrijf is onderdeel van een eco-efficiënt bedrijventerrein en is een bedrijf dat minder energie, water en materiaal gebruikt om dezelfde hoeveelheid product te maken waardoor de kosten dalen en het bedrijf competitiever wordt. Zo'n bedrijf gaat m.a.w. op zoek naar winst voor het milieu (minder energie, minder water, minder materiaal) én naar winst voor het bedrijf (minder kosten en competitiever).

Video: