Limburgse transportbedrijven starten pool van vrachtwagenchauffeurs

Met goedkeuring van Federaal Minister van Werk Kris Peeters hebben vier Limburgse transportbedrijven de Limburgse pool voor Transport en Logistiek opgericht. Deze werkgeversgroepering heeft een innovatief poolconcept opgestart om in te spelen op wisselende werklast. Alle vrachtwagenbestuurders in de pool krijgen een contract van onbepaalde duur.

Deelnemende bedrijven kunnen hun chauffeurs afwisselend inzetten in functie van:
- de wens van de chauffeur naar deeltijdse arbeidsinzet
- gelijktijdige tewerkstelling in verschillende niches van de transportactiviteit
- de opvang van piekmomenten

Dit is een oplossing voor bedrijven die wel werk hebben, maar om verschillende redenen geen werknemer kunnen aanwerven. Het is een innovatieve manier van jobcreatie waarbij bedrijven in opleidingskosten besparen en in productiviteit en competitiviteit verbeteren.

Naast de flexibele inzet van vrachtwagenchauffeurs biedt deze pool ook kansen voor jonge of minder ervaren chauffeurs. Zij kunnen ervaring opdoen bij verschillende werkgevers die elk in een specifieke niche van de transportsector actief zijn en dit in een duurzame tewerkstellingsvorm. Het concept moet de instroom van nieuwe chauffeurs naar de sector verhogen. Het beroep van vrachtwagenbestuurder is immers een knelpuntberoep. Tegelijk groeit ook de vraag van oudere vrachtwagenchauffeurs naar deeltijds werk omdat het een fysiek zwaar beroep is, waardoor zij doorgaans op relatief vroege leeftijd de arbeidsmarkt wensen te verlaten. Door te anticiperen op de behoeften en mogelijkheden van haar leden kan de werkgeversgroepering verschillende oplossingen voor een werkbare job aanbieden aan de oudere of (brug)gepensioneerde chauffeurs.

De uitrol en operationalisering van Transport en Logistiek kan een inspiratie zijn voor anderen.

POM Limburg, het Logistiek Platform Limburg en Febetra zijn de drijvende krachten achter de Limburgse pool voor Transport en Logistiek. Na een studieopdracht aan de KU Leuven om de juridische mogelijkheden voor een dergelijk poolconcept in kaart te brengen, gaf POM Limburg de opdracht aan het consortium TRI-VIZOR/Enkira (ondersteund door onder meer de juridische experten Tilleman en Vanden Bogaerde) om de effectieve implementatie van dit concept te begeleiden. Het dagelijkse beheer van de pool en de coördinatie van de instroom worden toevertrouwd aan het Limburgse bedrijf Edco Jobs.

Klik hier voor het nieuwsitem hierover op TVL.

 

Contactgegevens: 

Johan Grutman, Logistiek Platform Limburg/POM Limburg
johan.grutman@pomlimburg.be
011 30 01 34

Kristel Cielen, Logistiek Platform Limburg/POM Limburg
kristel.cielen@pomlimburg.be
011 30 01 01