Kleur je bedrijf groen

Groen(er) is goed voor de economie.

Binnenkort worden door de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met de op haar grondgebied actieve agentschappen "Regionaal Landschap"  (Zuid-Hageland, Dijleland, Groene Corridor vzw, Noord-Hageland, Pajottenland & Zennevallei) inspiratiegidsen aangemaakt. Deze boekjes moeten inspireren om voor meer groen te gaan, met de hulp van de regionale landschappen.

Kleur je bedrijf groen. Meer natuur in een stedelijk landschap, één van die boekjes,  gaat over bedrijven en geeft ook specifieke praktijktips voor bedrijventerreinverenigingen.

 

 

Contactgegevens: 

Hilde Willems, dienst Leefmilieu provincie Vlaams-Brabant
hilde.willems@vlaamsbrabant.be
016 26 72 80