Inspiratiegids ecologisch groen op bedrijventerreinen

Green4Grey staat voor ‘groene infrastructuur voor grijze verstedelijkte landschappen’. Met dit LIFE project wil de Vlaamse Landmaatschappij samen met partners investeren in groene en blauwe landschapselementen in de Vlaamse Rand rond Brussel en in De Wijers, in het verstedelijkte gebied rond Hasselt-Genk. In zes projectgebieden wordt een onbebouwde stedelijke restruimte omgevormd tot een aantrekkelijke en veelzijdige natuurlijke plek. Deze inspiratiegids kadert in het LIFE Green4Grey project, een Europees project waarbij de Vlaamse Landmaatschappij meer “duurzaam en natuurlijk” groen wenst in het sterk gebetonneerde Vlaamse landschap.

Contactgegevens: 

Vlaamse Landmaatschappij
www.vlm.be