onderhoud openbaar groen

Kwaliteitseisen openbaar groen op verschillende Kempense bedrijventerreinen

Kwaliteitseisen openbaar groen op verschillende Kempense bedrijventerreinen

Sinds 2017 worden de bestekken voor groenonderhoud op de bedrijventerreinen beheerd door de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) met verplicht bedrijventerreinmanagement op een andere manier opgemaakt. Er wordt een minimale vaste frequentie opgelegd, maar ook een aantal kwaliteitseisen waaraan op elk moment moet worden voldaan. Deze kwaliteitseisen worden omschreven in het bestek of aangeduid met foto’s. Bij het indienen van een offerte dient de firma eveneens een plan in te dienen dat beschrijft hoe ze het onderhoud zal aanpakken om aan de voorschriften te voldoen. De plannen van aanpak worden beoordeeld door de gevestigde bedrijven en deze beoordeling wordt dan meegenomen in de toewijzing.

Tijdens het groenseizoen worden de uitgevoerde werken nauwgezet opgevolgd. Minstens één keer per maand worden de terreinen gecontroleerd om te verifiëren of de werken aan de opgelegde voorwaarden voldoen. Deze manier van offertevraag en toewijzing werd voor het groenseizoen 2017 toegepast op de bedrijvenzones Beerse-Zuid, Bentel (Oud-Turnhout), Hoge Mauw (Arendonk), Frac en Veedijk (Turnhout). Er zullen nog andere Kempense bedrijvenzones volgen.

Contactgegevens: 

Griet Goor, Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)
griet.goor@iok.be
014 56 32 87

 

Kleur je bedrijf groen

Kleur je bedrijf groen

Groen(er) is goed voor de economie.

Binnenkort worden door de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met de op haar grondgebied actieve agentschappen "Regionaal Landschap"  (Zuid-Hageland, Dijleland, Groene Corridor vzw, Noord-Hageland, Pajottenland & Zennevallei) inspiratiegidsen aangemaakt. Deze boekjes moeten inspireren om voor meer groen te gaan, met de hulp van de regionale landschappen.

Kleur je bedrijf groen. Meer natuur in een stedelijk landschap, één van die boekjes,  gaat over bedrijven en geeft ook specifieke praktijktips voor bedrijventerreinverenigingen.

 

 

Contactgegevens: 

Hilde Willems, dienst Leefmilieu provincie Vlaams-Brabant
hilde.willems@vlaamsbrabant.be
016 26 72 80

 

 

Biodiversiteit: concrete tips voor je bedrijf

Biodiversiteit: concrete tips voor je bedrijf

De provincie Antwerpen nam op haar website heel wat concrete tips op die bedrijven kunnen toepassen om een positieve impact te hebben op de biodiversiteit. Van het maken van een inrichtings- en beheerplan en het aanplanten van streekeigen bomen en struiken op het eigen terrein tot het gebruik van duurzaam kantoormateriaal.

Contactgegevens: 

Departement Leefmilieu - Provincie Antwerpen
leefmilieu@provincieantwerpen.be

Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen - opleiding en inspiratie

Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen - opleiding en inspiratie

Op zoek naar inspirerende ideeën en voorbeelden om je bedrijventerrein te vergroenen? Ga zelf aan de slag via onderstaande link!

Het project 2B Connect voorziet tevens opleidingen om je bedrijventerrein te vergroenen. Check de folder in bijlage.

Contactgegevens: 

Elke Van den Broeke, beleidsmedewerker departement Omgeving
elke.vandenbroeke@vlaanderen.be
02 553 03 05