Investeren in biodiversiteit betekent win-win voor bedrijf en omgeving

Investeren in meer biodiversiteit op bedrijventerreinen zorgt voor de bescherming en het herstel van natuurwaarden en versterkt zo de gezondheid en het welzijn van werknemers en buurtbewoners. Om dit te realiseren engageren meer dan 110 bedrijven, organisaties (waaronder ook de 5 POM's) en (lokale) besturen zich om de komende drie jaar de biodiversiteit op hun terreinen te verhogen. Ongeveer 1.250 hectare aan bedrijventerreinen wordt tegen september 2021 met permanente of tijdelijke natuur ingericht. 

De Green Deal moet de biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Aandacht voor biodiversiteit kan bedrijven namelijk heel wat voordelen opleveren. Door in deze Green Deal te stappen, ontdek je hoe investeringen in biodiversiteit op korte en lange termijn goed zijn voor het bedrijf, de werknemers, de klanten, de relatie met relevante betrokkenen en het imago van het bedrijf.

Je kan als bedrijf, organisatie of bestuur nog instappen tot eind 2018!

Klik voor meer info.

Contactgegevens: 

Steven Vanonckelen, Departement Omgeving
steven.vanonckelen@vlaanderen.be